dissabte, 1 d’abril de 2017

COMISSIONS MIXTES

Com ja sabeu, la nostra escola s'organitza a partir de comissions mixtes, formades per familiars, voluntaris i mestres. Enguany, en tenim quatre: ambientalització, biblioteca, festes i TIC. Si formes part de la nostra comunitat educativa, tria la que més t'agradi i no ho pensis més... vine a formar-ne part!

Como ya sabéis, nuestra escuela se organiza a partir de comisiones mixtas, formadas por familiares, voluntarios y maestros. Este año, tenemos cuatro: ambientalización, biblioteca, fiestas y TIC. Si formas parte de nuestra comunidad educativa, elige la que más te guste y no lo pienses más... ¡ven a formar parte!

COMISSIÓ MIXTA DE BIBLIOTECA:

S'encarrega de dinamitzar la biblioteca del centre, d'impulsar activitats per crear l'hàbit lector en els nostres alumnes, d'organitzar la festa de sant Jordi amb motiu del dia del llibre...

Se encarga de dinamizar la biblioteca del centro, de impulsar actividades para crear el hábito lector en nuestros alumnos, de organizar la fiesta de sant Jordi con motivo del día del libro...
COMISSIÓ MIXTA DE FESTES:

S'encarrega de planificar i organitzar com seran les festes que es duran a terme a l'escola: les Verges, concert de Nadal, sant Antoni, dia de la Pau, Carnaval, fi de curs...

Se encarga de planificar y organizar cómo seran las fiestas que se llevaran a cabo en la escuela: las Vírgenes, concierto de Navidad, sant Antoni, día de la Paz, Carnaval, fin de curso...
COMISSIÓ MIXTA D'AMBIENTALITZACIÓ:

S'encarrega de què el centre sigui un espai estèticament agradable que motivi els infants a fer feina. A més a més, és l'encarregada d'impulsar el projecte del pati un espai educatiu.

Se encarga de que el centro sea un espacio estéticamente agradable que motive a los alumnos a trabajar. Además, es la encargada de impulsar el proyecto del patio un espacio educativo.

COMISSIÓ MIXTA DE TIC

Comissió recentment creada, s'encarrega d'impulsar la creació i difusió d'un web del centre, així com de fomentar l'ús de les TIC amb l'alumnat, entre d'altres aspectes.

Comisión recientemente creada, se encarga de impulsar la creación y difusión de una nueva página web del centro, así como de fomentar el uso de las TIC entre el alumnado, entre otros aspectos.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada